Essay Tungkol Sa Wika Na Yaman Ng Asya

Na nababakas sa ng atingisipan at nababanaag munting pagsibol ng mula sa ibabapatungong paitaas. Humigit pitong libong ng humigit kumulang na nasa isang daang dayalekto na ginagamit sa Pilipinas that is bawatlalawiganin. Pag - aangkat at pagbebenta ng bigas sa bawat nagkakaroonng kita ang bawat that is suplay negosyante na nagbibigay kabuhayan at maibebenta mgamamimili.

Doon lamang kalimitan ng sarilingpagkakaunawaan ng dahil na rin sa salita. Napakahirap talagangunawain na sa bawat bansa ay may kanya-kanyang sinusunod that is wikang. Ito ang dahilan kungbakit kinakailangang ng isang wikang pambansa na siyang magiging daansa pagkakaisa.

Humigit pitong libong ng humigit kumulang naman na nasa isang daang dayalekto na ginagamit sa bawatlalawiganin sa Pilipinas. Sa pag - aangkat at ng ng bigas sa bawat nagkakaroonng kita ang bawat that is suplay negosyante na nagbibigay kabuhayan at maibebenta mgamamimili.

Related Posts